Menu
X

Με το νόμο 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α΄/6-09-10) στο «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Μ.Α.Α.Ε.), εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν στην Επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση (άρθρο 1 παρ.1). Σκοπός του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων είναι η καταγραφή όλων των επαγγελματιών αγροτών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, με όλες τις απαραίτητες αλφαριθμητικές και χαρτογραφικές πληροφορίες, για τη λήψη αποφάσεων και την άσκηση Αγροτικής Πολιτικής (άρθρο 1 παρ.2).

Η αγροτική εκμετάλλευση, επομένως, αποτελεί μία βασική προϋπόθεση για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στο ΜΑΑΕ ως κάτοχοι ή επαγγελματίες αγρότες (σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1α του ιδίου Νόμου όπως ισχύει), με συνέπεια την απολαβή των αντίστοιχων ευεργετημάτων.

Ο ορισμός της αγροτικής εκμετάλλευσης δίνεται σαφώς στην παρ. 1δ του άρθρου 2, όπου αναφέρεται ότι «αγροτική εκμετάλλευση είναι η μονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου αυτής. Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται εκτός από την παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η εν γένει τοποθέτηση μέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση, καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους η θαλάσσια αλιεία, η αλιεία εσωτερικών υδάτων, η σπογγαλιεία, η οστρακαλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ως και η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW και η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων».

© Copyright 2016 Agronova. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο