Menu
X

Οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση (σήμανση) και καταγραφή του ζωικού

κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των αιγοπροβάτων, θεσπιστήκαν από το 1992, με την οδηγία 92/102/ΕΟΚτου συμβουλίου.

 

Ωστόσο, η εμπειρία της επιζωοτίας αφθώδους πυρετού που εκδηλώθηκε το 2001 στη

Μεγάλη Βρετανία κατάδειξε την ανάγκη ενίσχυσης, συστηματοποίησης  και αυστηροποίησης των σχετικών κανόνων.

Τα αιγοπρόβατα αναγνωρίζονται πλέον με

βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου, της 17 Δεκεμβρίου 2003

και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του. Οι εν λόγω κοινοτικοί κανόνες εξειδικεύονται

περαιτέρω και συμπληρώνονται με τις αντίστοιχες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.

 

Το  σύστημα  σήμανσης και καταγραφής των αιγοπροβάτων

χρησιμοποιείται ως εργαλείο διαχείρισης της ιχνηλασιμότητας στους τομείς της υγείας των ζωών και της ασφάλειας των τροφίμων. Η καταγραφή των

εκμεταλλεύσεων στις οποίες διατηρούντα τα ζώα και η

παρακολούθηση των μετακινήσεων τους μέσω

καταγεγραμμένων στοιχείων ταυτοποίησης βοηθούν τη

χώρα ώστε να αναλαμβάνονται μέτρα επιτήρησης, έγκαιρου

εντοπισμού κρουσμάτων, έλεγχου των μετακινήσεων των

ζωών, οριοθέτησης μολυσμένων περιοχών, πρόληψης της μόλυνσης των

ζωοκομικών προϊόντων και έγκαιρης ανταπόκρισης των αρχών σε περιπτώσεις κρίσεων.

Επιπλέον, η ακριβής απεικόνιση του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας μέσω του

συστήματος σήμανσης και καταγραφής αποτελεί σημαντικό εργαλείο

προσανατολισμού και διαχείρισης των στρατηγικών επιλογών κατά τη  χάραξη της

αγροτικής πολιτικής της χώρας.

Εγχειρίδια

aigoprobata_130917

Σύστημα σήμανσης και καταγραφής αιγοπροβάτων:
κωδικοποίηση διατάξεων εθνικής νομοθεσίας

aigoprobata_091015

Εγχειρίδιο εφαρμογής συστήματος Αναγνώρισης και
Καταγραφής των Αιγοπροβάτων (Κάτοχοι)

© Copyright 2016 Agronova. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο